0اهداف موضوعی
1- پایش مشکلات مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی و اقدام موثر برای حل آنها
2- تلاش برای کوچک سازی بدنه ساختار دولت
3- تقویت نقش بخش خصوصی در مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
4- تلاش برای تخصیص عادلانه بودجه در بخش های مختلف عمرانی و جاری
5- توانمندسازی اقشار دهک های پایین جامعه
6- احیاء میراث و آثار فرهنگی و هویت تاریخی تبریز و رونق صنعت گردشگری
7- ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور با رویکرد تولید خودروهای هیبریدی و برقی
8- تشکیل گروه مشاوران و استمرار فعالیت آنها در طول دوره نمایندگی
9- فراگیر نمودن بیمه تأمین اجتماعی برای تمامی اقشار و ارتقاء سطح خدمات آن
10- حمایت از مشاغل خانگی (بیمه ای، مالیاتی، تسهیلات بانکی) و بسترسازی قانونی
11- احیاء کنسولگری کشورهای همجوار در تبریز در جهت تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی
12- حمایت همه جانبه از توسعه و تقویت ورزش قهرمانی
13- رفع موانع رونق صنعت فرش، چرم و کفش