0
سازمان یار• تصویر و متن
تحصیلات علمی


 دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز
 دکترای کسب و کار  (DBA) دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تبریز
 کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

دوره های آموزشی

 مشاور استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 2001،9001 از شرکت توف آلمان برای شرکت دقیق تراش پنج تبریز

 مشاور استاندارد ایزو 2008-9001 از IQNET از کشور ایتالیا برای شرکت طاها صنعت تبریز

 مشاور استاندارد مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی از شرکت ICM کشور ایتالیا برای شرکت طاها صنعت تبریز

 ارائه و برگزیده شدن مقاله تحت عنوان حسابداری منابع انسانی در دومین کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان و چاپ آن در کتابچه مقالات

 اخذ گواهینامه پیشرفته و تحلیل صورت های مالی از دانشگاه علوم اقتصادی

 اخذ مدرک تراشکاری از سازمان فنی حرفه ای تبریز

 شرکت در سمینارها و کنفرانس های تخصصی و مختلف از جمله spx (به مفهوم نظام مبادلات پیمانکاری فرعی و صنعتی) در سال 91 توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان